Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 10, 2022

Con cò be be

Sample congdongshop

Con cò bé bé nó đậu [note1] cành tre,
Đi không hỏi mẹ biết đi đằng nào?
Khi đi em hỏi, khi về em [note2] chào,
Miệng em chúm chím, [note3] mẹ có yêu không nào?

Đóng góp
Nội dung